Twiin bedrijfsarchitect Ben van der Stigchel

“Twiin is meer is dan beeldbeschikbaarheid en DVDexit”

DIZRA en Twiin kun je volgens Ben van der Stigchel niet vergelijken. “DIZRA is referentiearchitectuur dat de regie van de patiënt voorop stelt en uitspraken doet over hoe we dat moeten bereiken. Bij de architectuur van Twiin ligt de focus meer op de beschikbaarheid van de informatie aan de zorgverleners, uiteraard onder regie van de patiënt. Twiin maakt bij de ontwikkeling dankbaar gebruik van de DIZRA. Maar het een is dus niet beter dan het ander”, benadrukt de bedrijfsarchitect van VZVZ/Twiin. De Doelarchitectuur Informatiestelsel Zorg is er nog niet, maar er is wel een ontwerpteam mee aan de slag gegaan. Over drie knelpunten doen ze een aantal richtinggevende uitspraken. Een van de knelpunten is het ontzorgen van zorgverleners, het verlagen van de administratielasten door standaardisering van registratie. Een ander knelpunt is het lastig achterhalen van de online adressen van zorgaanbieders in Nederland. Want een zogenaamd online postcodeboek, het Zorgadresboek voor digitale communicatie, is er nog niet. Daarnaast heeft het ontwerpteam gekeken naar de reikwijdte van een afsprakenstelsel en de rol van knoppunten hierin. Twiin is een afsprakenstelsel, DIZRA ook. En er zijn nog andere afsprakenstelsels.

"Waarom hebben wij bijvoorbeeld gekozen voor knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen binnen Twiin?"

Twiin is meer

Ben beseft dat de architectuur abstracte materie is, legt dat op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier uit in deze video. “Ik laat ook graag de architectuurvisie van Twiin zien. Want Twiin is meer dan beeldbeschikbaarheid en DVDexit. De derde poot, databeschikbaarheid, komt zeker aan de orde. Het gaat bijvoorbeeld over de beschikbaarheid en uitwisseling van de BasisGegevensset Zorg (BGZ). En dat dat een generieke manier biedt om informatie of datasets met elkaar uit te wisselen. Ook de principes van Twiin komen aan bod, in relatie tot de doelarchitectuur en de DIZRA. Waarom hebben wij bijvoorbeeld gekozen voor knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen binnen Twiin?”

Samenwerking met VIPP-programma

Ben wil ook graag de betekenis van Twiin voor de VIPP 5, module 3 noemen. “We hebben samen met verschillende betrokken partijen workshops georganiseerd om een aantal uitwisselingsmogelijkheden door te nemen. De VIPP-regeling zegt namelijk alleen dat je de BgZ moet kunnen uitwisselen. De context en use cases ontbreken. Evenals informatie over hoe het moet gebeuren. Terwijl zorgverleners er wel mee aan de slag moeten en het in 2023 gerealiseerd moet zijn. Twiin werkt samen met VIPP-programma om vast te leggen wat leveranciers en zorgaanbieders moeten doen om die doelstelling te halen.”