AI in imaging: The Good, the Bad and the Ugly

door de ogen van radioloog/auteur Paul Algra

Onze AI-oplossing kan ct-scans beter beoordelen dan een radioloog.’ Dat was in 2015 de stellige uitspraak van een toen jonge startup die ervoor zorgde dat Paul Algra geïnteresseerd raakte in hun verhaal. “Ik wil dat dan direct met eigen ogen beoordelen. Bovendien maak ik graag nieuwe vrienden in AI.” “Artificial intelligence is een hobby van me. Vanwege mijn vak ben in altijd al geïnteresseerd geweest in techniek. En beeldherkenning vind ik fascinerend. De kennismaking met Aidence, de start-up van vier, vijf jaar terug, was dan ook erg leuk. We hebben afgesproken dat zodra hun algoritme goed genoeg is voor evaluatie in een klinische omgeving, we dat graag in Alkmaar doen. Ruim twee jaar geleden zijn we een soort samenwerkingsverband aangegaan, waarbij we op geanonimiseerd beelden uitwisselen. Daar leert het algoritme van.”

“Als iets goed werkt in een lab-omgeving dan hoeft het nog niet in een ziekenhuis te werken."

Samenwerken aan de vervolgstappen

“De nuancering die Aidence destijds hadden moeten aanbrengen, was dat hun algoritme goed genoeg was voor een laboratorium setting.” Dat is volgens Paul een van de eerste dingen waar het met de implementatie van AI mis gaat vandaag de dag. “Als iets goed werkt in een lab-omgeving dan hoeft het nog niet in een ziekenhuis te werken. Sterker nog, dan werkt het waarschijnlijk niet goed in een ziekenhuis. Je kunt het zelfs nog verder voeren: als het in ziekenhuis A goed werkt, hoeft het niet in ziekenhuis B ook goed te werken. Om het goed te laten werken moet je intensief samenwerken met de AI-ontwikkelaars.”

"Je bent goed bezig als je AI kunt inschakelen om je fouten te corrigeren.”

AI als tool van de radioloog

Paul ervaart dat veel radiologen AI als een vijand zien. “Dat begrijp ik wel. Ze zijn bang dat AI veel werkzaamheden overneemt en de radioloog overbodig maakt. Die zorgen zijn onnodig. Maar dan moet je als radioloog wel proactief zorgen dat AI als tool voor je gaat werken. Het moet een middel worden om jouw ‘product’ beter te maken. Iedereen maakt fouten, ik ook. Je bent goed bezig als je AI kunt inschakelen om je fouten te corrigeren.”

Workflow = winnaar

Paul merkt dat AI vele vrienden en vijanden heeft. “Wie een AI-toepassing ontwikkelt die naadloos past in onze workflow, is onze grootste vriend. Dat zie ik ook bij clinici en laboranten die kennismaken met AI. Ze worden enthousiast zodra ze zien dat de kwaliteit en snelheid van hun werk verbetert, zonder grote praktische aanpassingen. De volgende stap is dat met name de oncologen, want dat zijn intern onze grootste opdrachtgevers, hun wensen uitspreken voor AI-toepassingen. We kunnen vaart maken als zij hun gewicht in de schaal leggen. Dan krijgen we de Raden van Bestuur ook wel mee.”

Waar kennen we Paul Algra van?

Paul Algra is board member bij EuSoMII en radioloog bij NWZ groep, locatie Alkmaar. Hij heeft een fascinatie voor AI en schreef daar ook een boek over: Artificial Intelligence in Medical Imaging. Daarnaast is Paul redacteur van Memorad, het blad van NVVR.