MENNO REGELING, MANAGER TRANSMURALE ZORG EPD SERVICENCENTRUM AMSTERDAM UMC

“Over 5 jaar hoeft geen enkele zorgverlener zich nog zorgen te maken over gegevensuitwisseling”

Het Amsterdam UMC vervult een regionale regiefunctie als het gaat om gegevensuitwisseling. Binnen SIGRA, de RSO in de regio, maken alle zorgaanbieders afspraken over hoe we met elkaar gegevens uitwisselen. Menno Regeling is manager transmurale zorg bij het EPD Servicecentrum van het Amsterdam UMC. Hij is nauw betrokken bij het verkrijgen, vertonen en versturen van medische informatie binnen en buiten het ziekenhuis.

Hoe is bij het AMSTERDAM UMC de transmurale zorg opgezet?

“We werken via een aantal kanalen. Ten eerste vanuit het EPD Servicecentrum, dat intern ons EPD beheert. Daarnaast werken we nauw samen met Epic, onze EPD leverancier. Ook wet- en regelgeving van het ministerie van VWS speelt een grote rol. Natuurlijk is alles tot stand gekomen in samenspraak met de Raad van Bestuur (RvB), die kijkt naar landelijke ontwikkelingen en andere (zorggerelateerde) teams binnen Amsterdam UMC. In ons team transmuraal komen die kanalen samen.”

"Met de Nederlandse Epic-ziekenhuizen hebben we afgesproken dat XDS de landelijke route tot uitwisseling is"

Hoe kijk je naar ontwikkelingen als Twiin?

“Laat ik voorop stellen dat alle ideeën en initiatieven welkom zijn als ze bijdragen aan een betere zorg. Ik vind het lastig dat sommige oplossingen, en dan denk ik zeker aan Twiin DVDexit, neigen naar een puntoplossing. Twiin DVDexit zorgt ervoor dat radiologie geen dvd’s meer heen en weer hoeft te sturen. Dat is prachtig. Maar radiologische beelden zijn maar een deel van de beelden binnen Amsterdam UMC. We kijken graag breder. Met de Nederlandse Epic-ziekenhuizen en binnen de RSO hebben we daarom afgesproken dat XDS de landelijke route tot uitwisseling is. Daar gaat het Amsterdam UMC als het goed is 1 september mee live. Dan kunnen we in de volle breedte uitwisselen. Niet alleen vanuit radiologie, maar ook van andere afdelingen. En niet alleen beelden, maar ook verslagen en de BGZ. Op dit netwerk kunnen we dan de verschillende ziekenhuizen in onze regio laten aansluiten om gegevens uit te wisselen.” Twiin DVDexit is met het juiste integratieniveau een mooie uitbreiding voor die instellingen die geen XDS platform voor regionale uitwisseling hebben en zijn dan ook complementair aan elkaar.”

Hoe belangrijk zijn standaarden bij gegevensuitwisseling?

“Ik denk dat het niet eens een discussiepunt moet zijn dat we gebruik maken van standaarden. Het ingewikkelde is dat een standaard klinkt alsof iedereen hetzelfde doet. Maar we hebben de afgelopen jaren in de wereld van o.a. HL7 gezien dat een standaard niet standaard is. Denk daarbij aan het verschil tussen nationale en internationale afspraken. Iedereen hoopte dat het met FHIR wat makkelijker zou worden. Maar ook daar zie je data-afspraken uiteen lopen. De FHIR standaard is er inmiddels in misschien wel 20 verschillende opties. Dus standaarden zijn enorm van belang. Maar ze zijn alleen niet altijd zo standaard als we zouden willen. Dat moet beter.”

“Ik denk dat het niet eens een discussiepunt moet zijn dat we gebruik maken van standaarden"

Mis je bij het standaardiseren een regiefunctie van VWS of ZN?

“Ik denk wel dat ze die regiefunctie zouden moeten hebben. Dat zouden ze in een gezamenlijkheid met ziekenhuizen en leveranciers moeten vormgeven. Dat probeert men wel hoor. Maar bijvoorbeeld in de VIPP5 regeling die er nu ligt is lang niet alles eenduidig. Ik vraag mij wel af of nu alle relevante partijen op de juiste momenten zijn aangesloten bij de totstandkoming van zo’n regeling. Kijk maar eens welke inspanningen leveranciers moeten doen om te voldoen aan de VIPP5 regeling. Dat is fors en in sommige gevallen misschien wel onhaalbaar. Je zou samen met de markt tot dit soort regelingen moeten komen om te kijken wat realistisch en haalbaar is.”

Hoe zorg je voor overzicht in de gegevensuitwisseling?

“Binnen het Amsterdam UMC hebben wij een loket ‘samenwerkingsverbanden’. Want als je gaat samenwerken met partners in de regio, dan ga je ook gegevens uitwisselen. Dan kijk je hoe de techniek je daarbij zo goed mogelijk kan ondersteunen. Daarnaast kijken we met de directeuren van Epic-ziekenhuizen wat er speelt in de regio’s, landelijk, internationaal en bij de ziekenhuizen intern. We onderzoeken bijvoorbeeld welke projecten we gezamenlijk kunnen oppakken. Ook zorgen we dat de bestuurders van deze ziekenhuizen elkaar eens in de zoveel tijd zien om gezamenlijk vooruit te kijken. Al die input komt samen in onze transmurale roadmap. Daar vinden we het overzicht.”

Waar staat gegevensuitwisseling over 5 jaar?

“Over 5 jaar maakt geen enkele zorgverlener zich nog druk over gegevensuitwisseling. Die is gewend dat hij altijd alle gegevens van patiënten kan inzien als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ik hoop echt dat de veiligheid en kwaliteit dan goed geborgd is voor de patiënt. Over 5 jaar worden geen papieren verwijzingen meer meegestuurd. Dat gaat allemaal digitaal. Bovendien is XDS dan landelijk uitgerold via Twiin. Dit rijtje klinkt wat utopisch, maar ik denk oprecht dat we grote slagen kunnen maken in 5 jaar tijd.”