ANNEKE DANTUMA OVER HET SUCCES VAN MIJNKIND.ONLINE

“Uniek dat zorgverleners alle informatie kunnen inzien”

MijnKind.online is een zorgprogramma van IVIDO, voor vrouwen die een kinderwens hebben, zwanger zijn of recent zijn bevallen. Én voor hun partners en familie. Haar gynaecoloog, verloskundige, kraamverzorgende en andere zorgverleners kunnen in dit programma optimaal samenwerken en zorginformatie met haar en met elkaar uitwisselen. Zo kunnen ze haar optimaal ondersteunen. MijnKind.online wisselt gegevens uit tussen zorgverleners en de patiënt, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en kwaliteitsregistratie. Anneke Dantuma, adjunct-directeur bij STBN en directeur van MijnKind.online, vertelt over het succes van deze Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO).

Verantwoordelijkheid eigen gezondheid

Anneke legt uit hoe MijnKind.online tot stand is gekomen: “Het is ontstaan vanuit de wens van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverleners om burgers meer verantwoordelijkheid te laten nemen over hun gezondheid. Hiervoor moeten zij kunnen beschikken over hun eigen zorginformatie die in allerlei systemen van zorgverleners staat. Dat kan door middel van een PGO: een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Daarnaast is het een langgekoesterde wens van zorgverleners: zorginformatie met de zwangere en met elkaar kunnen uitwisselen. In het geval van MijnKind.online hebben we een programma ontwikkeld voor vrouwen met een kinderwens, die zwanger zijn of onlangs zijn bevallen. We ontwikkelen dit samen met zorgverleners, zwangeren en jonge moeders. Rondom een zwangerschap krijgen vrouwen te maken met verschillende zorgverleners, denk aan een verloskundige, gynaecoloog, O&G-verpleegkundige en kraamverzorgster. Het is dan heel waardevol als zij allemaal dezelfde zorginformatie kunnen gebruiken met MijnKind.online.”

Informatie delen met anderen

Anneke vertelt hoe het programma werkt: “Wij werken op het platform van IVIDO, die de techniek van MijnKind.online heeft ontwikkeld. Deze techniek maakt het mogelijk dat alle gegevens die de zwangere in haar PGO heeft staan, laagdrempelig en op een veilige manier gedeeld kan worden. De zwangere bepaalt welke informatie elke zorgverlener kan inzien. Haar zorgverleners kunnen haar ook vragen zelf gegevens over haar gezondheid in te vullen in haar PGO. Het mooie van MijnKind.online is dat de zwangere ook haar partner, moeder, oma, etc. toestemming kan geven om een account aan te maken en mee te kijken in (delen van) haar dossier. Een leuk voorbeeld zijn de echobeelden tijdens de zwangerschap, die worden ruimschoots gedeeld met dierbaren. Hierdoor wordt de omgeving nauw betrokken bij de zorg van de vrouw. Zeker voor partners is dat heel waardevol.”

Succesfactoren

MijnKind.online dankt het succes aan meerdere factoren, vertelt Anneke. “Het is heel uniek dat zorgverleners op deze manier alle systemen kunnen inzien en informatie kunnen delen met elkaar. Ongeacht vanuit welke organisatie of vanuit welk systeem ze werken. Wij vullen een behoefte op maat in, faciliteren hun proces en zorgen voor digitale samenwerking en ondersteuning. Daarnaast zijn er ook heel praktische zaken die MijnKind.online tot een succes maken. Zo zijn de prijs en het gebruikersgemak heel laagdrempelig. Je hoeft geen dure software aan te schaffen om ermee te kunnen werken. Bovendien kun je de online app gebruiken op een mobiele telefoon, dus met een internetverbinding is MijnKind.online altijd en overal toegankelijk.”

“Het is heel uniek dat zorgverleners op deze manier alle systemen kunnen inzien en informatie kunnen delen met elkaar."

MedMij als standaard

Voor het opzetten van MijnKind.online is gebruik gemaakt van MedMij, dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgprofessionals. Ook zijn de ISO27001 en NEN 7510 normen behaald. Anneke: “Het gebruik daarvan is heel belangrijk. Zonder die standaarden is het niet veilig genoeg om zorginformatie te gebruiken en kun je niet met de juiste systemen op een verantwoorde manier gegevens uitwisselen. Ook zorgverleners vinden die standaarden heel belangrijk. Het geeft de bevestiging dat ze in een goed en veilig programma werken.”

Begeleiding ook ná de overdracht aan JGZ

MijnKind.online richt zich in eerste instantie op vrouwen met een kinderwens, zwangeren en jonge moeders tot aan de overdracht aan de JGZ. Maar In de praktijk worden vrouwen ook regelmatig langer begeleid nadat zij een kind hebben gekregen. Dit is onder andere het geval bij vrouwen met psychische of sociale problemen. Anneke: “Samen met het Erasmus MC, afdelingen Verloskunde en Kinder-en Jeugdpsychiatrie en de gemeente Rotterdam werken we op dit moment aan een programma genaamd ‘Connect2Grow. Wij zijn hierin de eerste en enige. Dat maakt het heel bijzonder.”

Toekomst MijnKind.online

Als vrouwen ook na hun zwangerschap gebruik kunnen maken van MijnKind.online, geldt dat dan misschien in de toekomst ook voor zorginformatie van het kind? Anneke: “Wij focussen ons nu op de periode van negen maanden zwangerschap tot aan de overdracht aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Denk hierbij aan consultatiebureaus. We leggen hiermee een eerste basis voor de PGO van een kind. Ik denk dat het zeker waardevol kan zijn als ook de JGZ toegang heeft tot de PGO van jonge moeders. Maar op dit moment kijken we vooral naar hoe het huidige programma zich verder ontwikkelt. Wij willen namelijk wel aanvullend zijn en niet iets doen wat al bestaat en al zorgvuldig is ingericht door de JGZ. Is er bij jonge moeders en vaders én de JGZ behoefte is aan een dergelijk programma voor het kind, dan ontwikkelen we dat uiteraard graag samen met hen.”