Jan Feenstra over de verbindende factor van Twiin

“We koppelen bestaande infrastructuren via internationale standaarden”

Jan Feenstra, projectleider bij Twiin, geeft in dit artikel een statusupdate over Twiin. Waar staan we en welke richting gaan we op? “Laat ik voorop aangeven dat ik misschien de brenger van het nieuws ben, echter binnen Twiin werkt een heel team keihard aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling. We zijn druk en in de praktijk aan de slag met pilots die vervolgens ook daadwerkelijk door de zorgverlener gebruikt moeten gaan worden. De bekendste initiatieven zijn het DVDexit project en de tijdlijnvoorziening. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven op het gebied van gegevensuitwisseling die samen worden gebracht binnen Twiin. Ons doel is alles zo te realiseren dat de zorgverlener er in zijn dagelijkse werkzaamheden positief door wordt ondersteund en zo betere patiënten zorg kan leveren. In veel projecten zie je de techniek tot in de kleinste details werkend, maar mijden zorgverleners de oplossing, omdat het totaal niet past in het zorgproces. Of er wordt jaren gesproken over visievorming en strategie, maar tot een daadwerkelijk besluit komt het niet. Alle goede bedoelingen ten spijt, hier wordt de zorg niet zichtbaar beter van. Twiin is voor en door zorgverleners en stopt niet voordat het werkt zowel op technisch vlak, als voor de zorg.” Gemeenschappelijke voorzieningen “Binnen Twiin werken we met knooppunten. Die knooppunten kunnen met elkaar communiceren en gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen om zo gegevens uit te wisselen. Een van die voorzieningen is de tijdlijnvoorziening. Als de zorgverlener daar een vraag aan stelt, dan zie je welke gegevens (b.v. radiologische onderzoeken) van een patiënt bij een specifieke zorgaanbieder bekend zijn. Vermoedelijk spreekt Mitz nog meer tot de verbeelding. Dat is een dienst van het OTV-programma, waar Twiin hecht mee samenwerkt. Een patient kan hierin toestemmingkeuzes vastleggen en een zorgverlener kan deze vervolgens opvragen. Als een zorgverlener patiëntgegevens wil opvragen, dan kan hij in Mitz eerst achterhalen bij welke zorgaanbieder een patiënt bekend is. Die zorgaanbieder kun je vervolgens vragen gegevens op te sturen.” Twiin specificeert de standaard “Twiin koppelt wat er al is op standaard wijze. Dat is onze verbindende factor. We voorkomen zo dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Denk bijvoorbeeld aan twee leveranciers die een standaard net iets anders interpreteren. Twiin specificeert de standaard zo dat hij maar op één manier geïnterpreteerd kan worden. En als dat dan nog niet lukt, dan is Twiin ook de scheidsrechter die zegt ‘jij moet het zo aanpassen’ en dan gaat het werken.” Een landelijk XDS-netwerk is de duurzame oplossing “Wat zeker terugkomt in mijn presentatie is de discussie over DVDexit als tussen- of eindstation. In een factsheet van Twiin leggen we duidelijk uit dat de Alphatron-oplossing een tijdelijk voorziening is. Alleen bedoeld om sneller van de dvd’s in de zorg af te komen. Onze boodschap is: ‘heb je al geïnvesteerd in XDS of je bent daar mee bezig, ga daar dan vooral mee door.’ Een landelijk XDS-netwerk is de duurzame oplossing. Want daarmee kunnen we naast beelden ook andere gegevens uitwisselen. Bovendien kun je dan niet alleen verwijzen, maar heb je ook een overzicht van de patiënt. Met de tijdlijnvoorziening zie je welke gegevens van een patiënt beschikbaar zijn. Dat gaat verder dan beelden en verslagen. Als de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven zijn ook de BgZ, lab-uitslagen en andere gegevens beschikbaar.”