Onno Gabel over de internationale ambities van Twiin portaal

“De stip aan de horizon is gegevens­uitwisseling op Europees niveau

Op het congres PACS praat Onno Gabel ons bij over de internationale uitrol van Twiin portaal en de push strategie als standaard bij gegevensuitwisseling. Als voorproefje alvast 7 vragen aan hem over deze onderwerpen.

Op het congres ga je vertellen over de samenwerking tussen Nederlandse ziekenhuizen en zorgverleners in Duitsland en België. Kun je al een tipje van de sluier oplichten? “In Duitsland is al een groot netwerk operationeel, met meer dan 550 instellingen. Hoewel we geen formele banden met elkaar hebben, kun je het misschien wel een zusternetwerk noemen. Het is ook gebaseerd op de internationale DICOMmail-standaard. Toen Maastricht DVDexit-gebruiker werd, was het dus kinderlijk eenvoudig om hen te koppelen aan het Duitse netwerk. En Radboudumc en het UMCG hebben ook de intentie om deze koppeling te realiseren.”

"Grensoverschrijdende uitwisseling is het niet alleen interessant voor de directe zorg, maar ook voor onderzoek.”

Hoe zit dat in België? “In België zijn we nog niet zover. Daar nodigen we nu grote spelers uit mee te doen. In Nederland heeft Zorgverzekeraars Nederland gezegd dat ze af willen van de dvd’s. Het was ze wel wat waard om de administratieve last te verlichten van de Nederlandse ziekenhuizen. Het zou mooi zijn als er ook een partij in België is die dat wil doen, of dat leveranciers kansen voor zichzelf zien om aan te kunnen sluiten op een zo’n groot netwerk.”

Grensoverschrijdende zorg is maar voor een klein percentage van de patiëntpopulatie interessant. Is het dan de investering waard? “Ja. Want als je dit voor elkaar krijgt, dan is het niet alleen interessant voor de directe zorg, maar ook voor onderzoek. Men wil maar wat graag op Europees niveau onderzoeksgegevens uitwisselen. Die ideeën zijn we nu aan het verkennen. Interessant is dat de houding vanuit VZVZ, die dit nu beheren, heel open is. Die vinden het de moeite waard om dit te verkennen. Echter, de vereiste opdrachtgever en een heldere vraagstelling ontbreken nu nog. Voor een vervolgstap moeten we dat wel organiseren.”

Zorgaanbieders moeten afspraken maken over hoe zij borgen dat dossiers niet onterecht worden geraadpleegd.

Is dat de stip aan de horizon, op Europees niveau gegevens uitwisselen? “Uiteindelijk wél. Maar het is niet een opdracht die we hebben. Dat is niet wat VZVZ nu nastreeft. Daarin is de scope nu beperkt tot: laten we het eerst maar in Nederland oplossen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat we willen bereiken. Dat het niet uitmaakt, waar het onderzoek is gedaan en wie jou behandelt. Dat gegevensuitwisseling over de landsgrenzen heen kan gaan.”

Een heel ambitieuze doelstelling? “Jazeker, maar wel eentje waar Europa hard aan werkt. De Europese Commissie heeft een visie en een miljardenprogramma om de grenzen tussen landen af te breken als het gaat om het delen van gegevens in de zorg. Nictiz participeert namens Nederland in het Europese X-eHealth project. Maar Nictiz kan niet alléén die brug met Europa slaan. Daarvoor hebben we ook zowel de zorgaanbieders als de leveranciers aan tafel nodig.”

"Voor Europese uitwisseling is eenheid van taal én eenheid van codestelsels nodig. We moeten goede afspraken maken over informatie die we meesturen met onderzoeken, zodat we dat allemaal op dezelfde manier doen."

Wat is nog meer nodig voor Europese uitwisseling? “Eenheid van taal én eenheid van codestelsels. We moeten goede afspraken maken over informatie die we meesturen met onderzoeken, zodat we dat allemaal op dezelfde manier doen. Voor het werken met metadata is afstemming daarin essentieel.”

Heeft het project DVDexit er aan bijgedragen om dat te harmoniseren? “Jazeker, want het deed pijn dat het niet op orde was. Zeker vanaf het moment dat elke radiologieafdeling in Nederland bereikbaar is via Twiin portaal. De resultaten van DVDexit dragen zeker bij aan efficiënte gegevensuitwisseling.”