Jet Quarles van Ufford, radioloog en bestuurder NVvR

“De radioloog als navigator van de zorg: kwaliteits­verhogend én kosten­besparend”

Jet Quarles van Ufford is radioloog in het HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en denkt mee over de toekomst van de radiologie. De NVvR ziet de radioloog als navigator van de zorg. “We merken in ons werk een verschuiving van het maken van een verslag bij de beelden van onderzoeken, naar een consultantrol. Dus meedenken met aanvrager en patiënt. Maar ook adviseren over het wel of niet doorsturen van de patiënt naar en binnen het ziekenhuis en daarbij eventueel een richting aangeven.” Op het congres PACS vertelt Jet meer over de strategische visie van de NVvR. Aan de hand van hun thema’s voor de toekomst kijken we alvast vooruit.

Betaalbaarheid van zorg “De toenemende zorgvraag gaat gepaard met een toenemende vraag naar diagnostiek. De radioloog kan daarbij een navigerende rol spelen. Bijvoorbeeld bij de prehospitale triage, bij de beslissing welke patiënt wel en welke patiënt (nog) niet naar het ziekenhuis gaat. Doe je dat, en bekostig je daar fte voor, dan denk ik dat je uiteindelijk veel geld bespaart. Meer dan wanneer de radiologie al die onderzoeken die aangevraagd (zullen) worden gewoon maar uitvoert en verslaat.”

"We zijn heel bescheiden en werken op de achtergrond. Met alles wat nu speelt is het tijd om uit die schaduw te stappen. Zichtbaarheid is een belangrijk thema in onze visie."

Zichtbaarheid “Radiologie vond ik tijdens de opleiding het geheim van de geneeskunde. Nog steeds vind ik dat we soms te veel onzichtbaar zijn in onze centrale rol in het zorgproces. We zijn heel bescheiden en werken op de achtergrond. Met alles wat nu speelt is het tijd om uit die schaduw te stappen. Zichtbaarheid is een belangrijk thema in onze visie. We zijn eigenlijk altijd op de inhoud met patiënten bezig geweest. Ongemerkt zijn we er steeds meer andere taken bij gaan doen. Een heel mooi voorbeeld is de rol van radiologie bij borstkankeronderzoek. Er komen geen chirurgen meer aan te pas als blijkt dat het knobbeltje in de borst van een vrouw goedaardig is. Een ander mooi voorbeeld is de IAT-behandeling bij een patiënt met een herseninfarct. Dan wordt door de radioloog via de lies een bloedpropje uit de hersenen verwijderd. Daar gaat ook diagnostiek aan vooraf. De radioloog moet snel beoordelen of de patiënt geschikt is voor deze behandeling. Ook richting zorgverzekeraars moeten we de mogelijkheden van het optimaal benutten van de radiologie beter laten zien.”

Techniek en AI “Ik ben wel blij als AI komt. Want software ondersteuning zou perfect zijn bij het detecteren van skeletlaesies op CT of subtiele nevenbevindingen waar te snel voorbij gescrolld wordt. Ook voor de meer eenvoudige onderzoeken zou AI kunnen helpen de toename van diagnostiek op te vangen. Voor de kwaliteitsbewaking denk ik, dat de radioloog niet zozeer helemaal uitgeschakeld kán worden, maar AI als eerste of twee reader is zeer welkom.”

"We moeten bewuster onze veranderende rol als radioloog zichtbaar maken. Zo creëren we weer ruimte voor ontwikkeling en daarmee werkplezier."

Werkplezier “Van heel veel leden kregen we ook terug dat de werkdruk geleidelijk aan is toegenomen. Dusdanig dat dit ten koste gaat van het werkplezier. Radiologen zijn heel precieze mensen, een beetje puzzelaars. We moeten bewuster onze veranderende rol als radioloog zichtbaar maken. En daar ook voor op komen. Zo creëren we weer ruimte voor ontwikkeling en daarmee werkplezier. Dan kunnen we onze rol als navigator van de zorg ook optimaal benutten. En daarmee kwaliteit verhogend én kostenbesparend werken.”