Folkert van Kemenade over Integrated Diagnostics

De toekomst is dichterbij dan het lijkt”

“Hoe mooi zou het zijn als we met data van verschillende afdelingen de meest waarschijnlijke vervolgstappen op een presenteerblaadje aanbieden aan de arts?” Folkert van Kemenade, hoofd pathologie van het ErasmusMC, weet zeker dat ‘clinical decision support’ erin zit. “Het vergt wel wat voorbereiding. Integrated Diagnostics is een goede eerste stap in die wenselijke richting.”

Met Integrated Diagnostics werk je als het ware ‘intersectoraal’. De toenemende data die in een ziekenhuis beschikbaar komt, vraagt namelijk om een andere organisatie van die gegevens. “Bovendien willen we ervan leren.” Samenhang is dan ook het sleutelwoord, vindt Folkert. “Goed beschouwd is pathologie slechts een klein gedeelte van het zorgaspect. We hebben vooral veel raakvlakken met Radiologie, omdat we dezelfde tooling gebruiken, zoals imaging. Hoewel we wat laat zijn gaan digitaliseren, nemen we nu wel het voortouw in het ontwikkelen van een ‘compatibele’ workflowtool: daarbij hebben we uitdrukkelijk geëist dat we op hetzelfde platform beelden moeten kunnen uitwisselen.”

"Door van meet af aan met elkaar én de leveranciers om tafel te gaan zitten, werken we stap voor stap aan Integrated Diagnostics."

Wisselende belangen Het voordeel van deze ‘samenwerking’ is volgens Folkert het tijdig aantonen van discrepanties. “Zonder dat we daar tijd aan besteden, zoals we nu wel doen. Doen we bij een patiënt zowel radiologisch al pathologisch onderzoek, dan is het goed om te kijken of de data overeenkomt. Tijdens MDO’s merken we dat we meestal op dezelfde lijn zitten. Maar als dat niet zo is, dan moeten we daar van leren. Daar zijn onze toolings echter nog niet op ingericht. Daarom hebben we bij het uitschrijven van onze tender input gevraagd van Radiologie. Ook is de afdeling I&T (Informatie & Technologie) direct bij de start betrokken. En dan merk je de verschillende belangen. I&T wil als beheerder van de beelden een universele viewer voor alle afdelingen. Pathologie wil een workflowtool die volledig is toegespitst op onze handelingen. En ik kan me indenken dat een afstand metende cursor weer heel belangrijk is voor radiologen. Door van meet af aan met elkaar én de leveranciers om tafel te gaan zitten, werken we stap voor stap aan Integrated Diagnostics.”

Stip aan de horizon “En dan ben ik nog voorbijgegaan aan de wens van de aanvrager”, bekent Folkert. “Een arts wil natuurlijk een samenvatting van wat voor hém of haar van belang is. Welke stappen moet hij of zij nemen om die patiënt verder te helpen? Want als we rijkere en massaler data verzamelen, dan moet er een filter komen die alleen de relevante data doorspeelt naar de aanvrager. Dan heb ik een lerend zorgsysteem voor ogen. Idealiter ontstaat dan een lijst voor de arts: dit zijn de meest logische werkdiagnoses, dit is de meest waarschijnlijke data, dit zijn de meest voor de hand liggende stappen die je moet nemen. Clinical Deciscion Support, noemen we dat. Dat is mijn stip aan de horizon.”

"Clinical Deciscion Support is mogelijk. Op basis van studies op andere terreinen, weet ik dat het kan. Toch denk ik dat de toekomst dichterbij is dan het lijkt."

Utopie of toekomst? Op de vraag hoe utopisch dit is, reageert Folkert snel. “Het kán! Op basis van studies op andere terreinen, weet ik dat het mogelijk is. Toch denk ik dat de toekomst dichterbij is dan het lijkt. Zeker als we tussen afdelingen meer samenhang realiseren. Moet je zien wat een patiënt al te zien krijgt in zijn eigen online domein van een ziekenhuis. Oké, dan zijn we nog niet zo ver dat alle gegevens in het ziekenhuis praktisch beheersbaar zijn, maar we moeten iets hebben om naar toe te werken. Ik zie zeker kansen.”