Advertorial

Centrale opslag beelden brengt HMC nieuwe stap vooruit in

realisatie digitale strategie

Eind vorig jaar is het startschot gegeven voor de implementatie van JiveX Healthcare Content Management in Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De implementatie, die nu plaatsvindt, zal in totaal zo’n twee jaar duren. In die tijd worden zo’n 150 verschillende medische apparaten gekoppeld aan JiveX en heeft HMC een centrale oplossing die perfect past binnen de digitale strategie waarvoor het ziekenhuis heeft gekozen.

Robin Hoogduin, CIO bij HMC, vertelt dat het ziekenhuis momenteel geen Centraal Medisch Beeldarchief heeft: “We hebben in onze organisatie talloze medische apparaten in gebruik. Van oudsher functioneren veel van die systemen zelfstandig en zijn die niet gekoppeld aan centrale applicaties. Beelden op dergelijke systemen worden dus niet centraal, maar vaak lokaal op het medisch apparaat of in een specifieke applicatie opgeslagen. Zo heeft de oogarts zijn systeem om beelden op te slaan, maar de KNO-arts en het OK-complex ook. Vooralsnog waren deze systemen ook niet eenvoudig te koppelen. Met JiveX van Alphatron gaat dat gelukkig veranderen. Met de introductie van een Centraal Medisch Beeldarchief kunnen we medische beelden centraal opslaan en voor iedereen die bij deze informatie mag, toegankelijk maken. Ook kunnen we daardoor eenvoudiger beelden uitwisselen met zorgpartners en in de toekomst beschikbaar stellen aan de patiënt. Dit sluit aan bij de digitale strategie die wij als ziekenhuis hebben opgesteld en die onderdeel uitmaakt van onze nieuwe strategische koers 2020-2024 ‘HMC Klaar voor de toekomst’.”