Congres Gegevensuitwisseling

Van gegevensuitwisseling naar informatiegebruik

1 oktober - Welkom op locatie & via livestream