Advertorial

RVC Clinical Repository

Toekomstvaste imaging architectuur voor AI

Als zorgverlener wilt u op ieder moment gebruik kunnen maken van innovatieve toe-passingen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘artificial intelligence’ of ‘smart image recog-nition’ zonder dat de techniek in de weg staat. Een imaging architectuur waarbij alle onder-zoeksgegevens zonder verlies van informatie zijn ondergebracht in een afzonderlijke Repository biedt hiervoor de beste kansen. Dit systeem moet onafhankelijk zijn van bovenliggende toepassingen en gegevens naadloos en zonder conversie kunnen uitwisselen op basis van standaarden. RVC biedt met de RVC Clinical Repository een krachtige oplossing die kan voldoen aan de zwaarste eisen op het gebied van Image Management en Artificial Intellicence. RVC Clinical Repository wordt gebruikt door alle Academische ziekenhuizen in Nederland.