Advertorial

Proeftuin eOverdracht levert primeur en nieuwe standaard op

Binnen CuraMare is als eerste een nieuwe standaard neergezet voor de digitale uitwisseling van verpleegkundige gegevens. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorg binnen CuraMare optimaliseerden het gehele logistieke proces van de overdrachten. Hierdoor beschikken ze over de volledige verpleegkundige informatie. Leveranciers ChipSoft, ZorgDomein en Adapcare hadden in dit proces een belangrijke rol.

Iedere zorgpartner kan verzenden en ontvangen

Voorheen belden zorginstellingen de regio af voor een geschikte plaats voor hun patiënt. Deze tijdrovende klus is niet langer nodig. Via het vraag en -aanbodplatform ZorgDomein kan nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar het meest passende zorgaanbod voor de patiënt. Is dit gevonden, dan volgt een digitaal plaatsingsverzoek. Pas na goedkeuring van de ontvangende zorginstelling vindt overdracht van relevante gegevens plaats. Zo heeft alleen de zorginstelling waar de patiënt uiteindelijk heen gaat, inzicht in die gegevens. In deze proeftuin wisselen het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de thuis- en ouderenzorglocaties van CuraMare gegevens uit. Maar de oplossing is zodanig opgezet dat iedere zorgpartner in de regio de verpleegkundige overdracht zowel kan verzenden als ontvangen.

Gegevens worden naadloos overgehaald

Jacco Weststrate, Chief Information Officer bij CuraMare, is zeer tevreden: “Deze overdracht gaat uit van het eenmalig vastleggen van gegevens en hergebruik verderop in de keten. We voorkomen dubbele registraties en de informatie is overal beschikbaar. We willen het de zorgverlener zo gemakkelijk mogelijk maken. Dat betekent dat iedereen in zijn eigen systeem kan blijven werken, zonder een uitstap te hoeven maken naar een ander systeem. Verpleegkundige gegevens uit het Van Weel-Bethesda ziekenhuis worden via ZorgDomein naadloos overgehaald naar de thuis- en ouderenzorg van CuraMare en vice versa. Dat gebeurt in HiX van ChipSoft en Pluriform Zorg van Adapcare.”

Snel opschalen met één standaard

Zowel het ziekenhuis als de thuis- en ouderenzorglocaties vallen onder dezelfde zorgorganisatie: CuraMare. Weststrate: “Hierdoor konden we slagvaardig zijn. Na het besluit mee te doen met de proeftuin eOverdracht, hebben we direct onze belangrijkste leveranciers benaderd voor passende oplossingen. De nieuwe, tot voor kort niet beproefde, landelijke standaard eOverdracht was daarbij het uitgangspunt. Niet alleen voor CuraMare zelf, maar voor de hele regio. Zo kunnen we snel opschalen met één standaard, ongeacht welke partij daarbij betrokken is. Op die manier borgen we de kwaliteit en tijdigheid van overdrachten regiobreed. Ook ervaren de patiënten en zorgverleners zo een drempelloze overdracht van verpleegkundige gegevens.”

Gegevensuitwisseling via Zorgplatform

De uitwisseling van gegevens tussen HiX en ZorgDomein gebeurt op basis van zorginformatiebouwstenen (ZIB's) en vindt plaats via Zorgplatform.