5

problemen met interoperabiliteit

5

oplossingen van het InteropLAB

1

Interoperabiliteitsprojecten zijn kostbaar en duren lang

1

Door gebruik van het InteropLAB is er minder inzet van projectleiders en leveranciers nodig. Het levert een versnelling op van 3 jaar frustratie naar 3 maanden realisatie.

2

Door gebrek aan overzicht, onduidelijke afspraken en onvoldoende kennis verzanden projecten of worden ze helemaal niet gerealiseerd.

2

De InteropLAB experts structureren, modelleren, valideren, simuleren en testen volgens een bewezen aanpak. Dat zorgt voor duidelijkheid en sluitende afspraken. En voor regie over het proces en de resultaten.

3

Testen kost vaak veel tijd en moeite.

3

Met het InteropLAB kan onafhankelijk van leverancier, plaats en tijd getest worden. Zo kan gegevensuitwisseling binnen tijd en budget worden gerealiseerd.

4

Het is lastig om eenduidige testresultaten te krijgen.

4

Het InteropLAB zorgt door het organiseren van Projectathons dat zorgaanbieders en leveranciers samen kunnen testen volgens correcte definities en een pragmatische planning.

5

Gegevensuitwisselingsprojecten zorgen voor frustratie vanwege uitputting van middelen.

5

Het InteropLAB zorgt dat projecten op tijd en binnen budget worden gerealiseerd.