Paul Hoogland over IHE-profielen

“Standaarden maken je flexibeler”

Het InteropLAB wordt onder meer ingezet voor het testen van IHE-profielen. Een van de eerste grote projecten waar dit werd toegepast is BK2020. Voordat Paul Hoogland begon bij MedicalPHIT was hij programmamanager BK2020 bij FSB. We vroegen hem hoe het gebruik van standaarden heeft geholpen bij het verbeteren van gegevensuitwisseling bij het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Daarvoor worden dagelijks zo’n 25.000 beelden gemaakt en een groot deel daarvan ook uitgewisseld met de ziekenhuizen.

Even terug naar 2017…

“Ja, het is al weer even geleden dat we maar liefst drie aanbestedingen hebben gedaan. BK2020 had als doel alle apparatuur te vervangen: de mammografen, het PACS en het cliëntinformatiesysteem iBOB. MedicalPHIT heeft een referentiearchitectuur gemaakt, wat tot unieke aanbestedingen heeft geleid. We besloten namelijk niet zelf te bepalen hoe de ‘berichten’ eruit moesten komen te zien, maar 100% volgens IHE-standaarden te werken. Dat gaf leveranciers de vrijheid mee te denken over een geschikte oplossing op basis van internationaal gedefinieerde koppelvlakken. Uiteraard moesten ze wel het gebruik van de IHE-profielen onderschrijven en deelnemen aan de jaarlijkse connectathons. Daarmee blijven de systemen up-to-date.”

Wat heeft die unieke werkwijze opgeleverd?

“Men is gewend overal een eigen proces aan te houden. Dat deden wij in het verleden ook. We beschreven heel precies de technische oplossing die wij in ons hoofd hadden. Die werkwijze is doorbroken. We hebben leveranciers functioneel uitgedaagd. Dat kon omdat we de koppelvlakken heel strak hebben gedefinieerd op basis van die IHE profielen. Alles wat aan de koppeling vooraf gaat binnen het systeem, is voor de leverancier, maar de output is uniform. Je kunt op die manier in de toekomst makkelijker systemen vervangen, of nieuwe toepassingen aansluiten. Denk aan extra metingen of het registreren van de straling. In een aanbesteding daarvoor vraag je simpelweg om dezelfde koppelvlakken. In het verleden besloten we vaak voor één leverancier te kiezen, omdat je anders systeem A niet met systeem B kon koppelen. Nu zijn we leveranciersonafhankelijk.”

Zijn er betere oplossingen bedacht dan jullie verwachtten?

“Zeker. We deden al 30 jaar borstonderzoek en liepen de laatste jaren steeds tegen bepaalde zaken aan in de digitale communicatie tussen systemen. In een marktverkenning besloten we een open vraag te stellen: hoe zouden jullie het oplossen? Toen kwamen leveranciers met nieuwe ideeën, zoals bijvoorbeeld het online brengen van de onderzoeksbussen. Verschillende leveranciers kwamen met betere oplossingen dan wij hadden kunnen bedenken. Daarmee groeide de wens om de aanbesteding anders aan te pakken. Zodat de leverancier zich niet aanpast aan onze wensen, maar wij ons aanpassen aan hun producten. Leveranciers werden blij van het referentiekader. Door functioneel mee te denken konden ze hun unique selling point optimaal laten gelden. Per dag vinden zo’n 5.000 onderzoeken plaats. De leverancier van het PACS, slaat de beelden op in een centrale landelijke omgeving. Onze radiologen kunnen zo vanaf elke plek inloggen en de beelden binnen vier seconden bekijken. Ik hoef je niet te vertellen dat het een stuk sneller werkt dan beelden op een USB-disk per koerier naar een werkplek brengen en daar ’s nachts alles downloaden. Maar zo ging het wel voorheen.”

Een standaard maakt je dus eigenlijk heel flexibel?

“Jazeker. Omdat leveranciers zich moeten houden aan standaarden, kunnen ze hun systeem continu updaten, zolang het koppelvlak maar hetzelfde blijft. Het is een beetje zoals de elektrische apparaten thuis. Of je nu een tv of wasmachine hebt, de stekker is altijd hetzelfde. Of het apparaat nu een week of 30 jaar oud is, hij past in elk stopcontact in Nederland.”

Wordt de opgedane ervaring nu gebruikt bij andere projecten?

“Bij BK2020 hebben we de ervaringen opgedaan hoe je via standaarden en de IHE XDS omgeving gegevens kunt uitwisselen. We kunnen nu bij het programma Twiin voortborduren op de ervaring die we daar hebben opgedaan. We weten tegen welke problemen we waarschijnlijk oplopen en welke afspraken je moet maken tussen partijen.”

Ziet de zorgsector BK2020 ook als proeftuin?

“Het RIVM draagt dit succesverhaal logischerwijs graag uit. We waren ook niet voor niets genomineerd voor de Computable award voor beste ICT-zorgproject in 2019. Ons verhaal is verteld op de Europese Connectathon van 2018 en we gaven presentaties waarin de unieke samenwerking met MedicalPHIT naar voren komt. Kortom, het wordt breeduit gecommuniceerd. Toch zegt niet iedereen tegen ons toe: ‘dat willen wij ook!’. De opgedane ervaring bij BK2020 is echter goed te vertalen naar andere interoperabiliteitsprojecten. ”

Wat is de volgende stap?

“Standaarden zijn heel fijn, maar je moet ook geprotocolleerd werken. Dat betekent dat iedereen dezelfde coderingen en terminologie gebruikt. In ons systeem wordt bijvoorbeeld niet meer met vrije teksten gewerkt. Niet meer typen dus, maar aanvinken. Zo voorkom je discussies over of een ‘L’ links betekent, of lymfeklier. Die eenheid in taal levert een enorme kwaliteitsverbetering van ons onderzoek. Bovendien kun je er dan statistieken op loslaten. En dat is weer bijzonder interessant met het oog op AI.”