Een sneak peek van André Huisman

De ingrediënten voor succesvolle regionale samenwerking

Als dé man van de digitale pathologie bij MedicalPHIT noemt André Huisman het seminar ook wel zijn ‘kindje’. Tijdens zijn presentatie bespreekt hij goede voorbeelden van regionale samenwerking en cases waar de uitrol minder succesvol is. Dat het gebruik van het vijflagenmodel daarin de succesfactor is, laat hij zien aan de hand van usecases. Met deze kleine sneak peek weet je alvast wat je kunt verwachten. “Waar Joris Beerens vooral ingaat op het strategische aspect van samenwerken in de regio, benader ik het vanuit de methodiek. En voorbeelden spreken. Ik merk dat samenwerkingsverbanden het nog te vroeg vinden om hun ervaringen te delen. Maar ik heb goed zicht op de struikelblokken die ze ervaren. De trends die dagvoorzitter Bert van der Vegt onderscheidt zijn vervolgens een mooie aanvulling.”

Los-vastrelatie

André geeft aan dat je een regionale samenwerking op verschillende manieren kunt aanvliegen: van de onderkant: we beginnen gewoon en dan volgt de samenwerking vanzelf. Of van bovenaf: we praten eerst heel veel op strategisch niveau. “Neem je volgens de PHIT werkwijze het hele vijflagenmodel in ogenschouw, dan voorkom je dat het bij praten blijft. Of dat de pathologen een visie hebben die niet gedragen wordt door Raden van Bestuur. Een model daarbij kan zijn om afdelingen wel autonoom keuzes te laten maken, maar bij het aanschaffen van systemen samen te laten werken. Zodat de interoperabiliteit gewaarborgd wordt. Dan hebben we het over de applicatielaag. Daarna moet je verbinding maken op hogere lagen: wat moet het platform kunnen? Wat willen we samen mogelijk maken? Welke processen ga je faciliteren? Hoe ga je verrekenen? Welke taal spreek je? “Zo kom je uiteindelijk uit op een werkbare oplossing.”

Een dure hobby

“Ik wil laten zien dat je met deze benadering de succesfactor in een project bereikt”, gaat André verder. “Steeds meer ziekenhuizen willen stappen maken. Schaalvergroting is nodig om daarin succesvol te zijn. Want kleine pathologie-afdelingen kunnen in hun eentje niet voldoende bereiken. De oplossing is digitaliseren en samenwerken. Want laten we eerlijk zijn: digitale pathologie is een dure hobby voor individuele afdelingen. Voeg je de strategische component voor regionale samenwerking toe, dan krijg je een interessantere businesscase. Ook vakinhoudelijk is er een reden om samen te werken. Het vak vraagt steeds meer van pathologen, waardoor subspecialisatie ontstaat. Dat maakt het lastiger om alle lokale casussen binnen dezelfde afdeling te behandelen. Je hebt volume nodig van verschillende afdelingen om voldoende casuïstiek te hebben voor die subspecialisatie.”

Integrated diagnostics

Een ander interessant onderwerp dat André aanstipt is integrated diagnostics. “Dus samenwerking tussen de verschillende diagnostische afdelingen. Pathologie en radiologie liggen in elkaars verlengde. De pathologie is de gouden standaard voor de radiologie. Vaak komen hun inzichten pas in het MDO samen. Die onderlinge afstemming wil je naar voren halen. Die samenwerking is een interessante ontwikkeling, waar al mooie praktijkvoorbeelden van zijn. Leuk om die ook te delen met een groter publiek.”

André kijkt nog even in de glazen bol

Over 5 jaar:

  • Is het aantal zelfstandige pathologieafdelingen gehalveerd;
  • zie je steeds meer regionale expertteams op bijvoorbeeld het gebied van borstkankerdiagnostiek;
  • wordt ‘eenvoudige’ diagnostiek steeds meer overgenomen of ondersteund door AI;
  • is computational pathology, wat nu nog in de kinderschoenen staat, verder opgepakt. Ziekenhuizen investeren erin via regionale samenwerkingsverbanden;
  • heeft netwerkvorming een enorme vlucht genomen.