DE TRAINER: NIEK POPPE

“Ik vind het mooi
om bij mensen
het kwartje te zien vallen”

Consultant/trainer Niek Poppe (rechts op de foto) staat bij MedicalPHIT bekend om zijn enthousiasme. Ook zijn cursisten geven aan dat ze graag naar zijn verhalen luisteren. Wellicht dat zijn onderwijsachtergrond daar een rol bij speelt. Hij heeft met veel plezier lesgegeven aan de hogeschool (opleiding gezondheidszorgtechnologie), maar wilde zichzelf ook inhoudelijk uitdagen. Toch was het onderwijs volledig loslaten voor Niek ook geen optie. “Daarom ben ik ook zo blij dat ik sinds februari bij MedicalPHIT het inhoudelijke aspect met het didactische kan combineren.”

Hoe ben je bij MedicalPHITterecht gekomen?

“Ik kende MedicalPHIT al. Wat dat betreft is deze wereld niet zo heel groot. Ik heb vóór mijn werk aan de hogeschool ook lang in een ziekenhuis gewerkt en al eens eerder iets voor MedicalPHIT gedaan. De lijnen waren kort. Hier krijg ik de kans ook weer inhoudelijk mee te denken en nieuwe inzichten te krijgen door mijn werk voor klanten. Die kennis kan ik vervolgens goed kwijt in de trainingen die ik geef. Want het blijft leuk om anderen iets bij te brengen.”

Waarom sta je zo graag voor een groep?

“Veel mensen die onze trainingen volgen hebben de meeste vaktermen als eens voorbij horen komen. Ze weten soms al best veel, maar kunnen dan net die verbinding met de praktijk niet maken. Of ze missen het inzicht om bepaalde dingen in de juiste volgorde af te werken. Ik zie veel herkenning tijdens de trainingen. Het blijft leuk om bij mensen het kwartje te zien vallen. Met name als ze beseffen dat wat ze al die jaren hebben gedaan, handiger kan. Je wilt mensen verder helpen, een stap laten zetten. Dat lukt goed.”

Denk je zelf ook mee over de inhoud van cursussen?

“We hebben een vast programma met bijbehorend materiaal dat in de loop der jaren is samengesteld door mijn collega’s. De cursussen worden onderverdeeld naar expertisegebied van de consultants. Maar ik probeer altijd in te spelen op de vragen uit de groep en wat extra zaken te behandelen. Daar is altijd wel ruimte voor. Natuurlijk neem ik die input ook weer mee als we de cursus updaten en inhoudelijk evalueren. Ik zit ook in het team van de Academy en bepaal zo, samen met de klant, ook de inhoud van de inhouse cursussen. ”

Is er behoefte aan nieuwe cursussen?

“Ik doe nog niet zo lang mee, dus nieuwe onderwerpen kan ik nog niet bedenken. Volgens mij dekt ons aanbod op dit moment de behoefte wel af. Het huidige aanbod zou ik wel willen aanscherpen. Ik merk in de praktijk dat aan bepaalde onderdelen van een cursus meer of juist minder behoefte is. En bovendien heeft iedere trainer een andere insteek, andere werkvormen. Soms is de balans tussen theorie en praktijk niet goed genoeg. Dat kunnen we in de toekomst nog beter doorevalueren met het team.”

Hoe blijf je zelf up to date?

“De theorie verandert niet zo snel, maar in mijn huidige baan zie ik meer dan voor de klas wat het in de praktijk betekent. Door mijn contacten met klanten, krijg ik te maken met vraagstukken en oplossingen die ik weer kan gebruiken in de cursussen. Aan de andere kant kun je ervaringen van cursisten ook weer aan klanten voorleggen. Dat is een mooie wisselwerking.”

Wat zijn jouw ambities bij MedicalPHIT?

“De Academy is nu iets wat we erbij doen. Ik zou daar nog wel een professionaliseringsslag in willen maken. Dat de Academy meer een pijler van MedicalPHIT wordt. Want het verspreiden van kennis wordt steeds belangrijker en de vraag naar cursussen neemt toe. We kunnen beter stroomlijnen hoe ze vol komen, de inhoud vaker aanscherpen en af en toe iets nieuws proberen.”